Šta znači PUMPHOZNE?

» pumphozne • (odevanje) Široke, pod kolenima stegnute, pantalone, slične dimijama (nem.)