Šta znači PUMPA?

» pumpa • ženski rod Šmrk, crpka, sisaljka (za vodu, vazduh i dr.) (nem.)