Šta znači PUBLICISTIKA?

» publicistika • ženski rod Štampa koja se bavi dnevnim i aktuelnim pitanjima i događajima, dakle: novine, časopisi, prigodni spisi i sve što putem štampe utiče na stvaranje takozvanog javnog mnenja, javnog mišljenja; žurnalistika. (lat.)