Šta znači PUBLICIST?

» publicist • muški rod Pisac o javnim, naročito političkim i društvenim pitanjima i stvarima, novinar (žurnalist); ranije: znalac ili nastavnik državnog prava i nauke o državi.