Šta znači PUBIKUM?

» pubikum • muški rod (anatomija) Preponjača, stidna kost.