Šta znači PUBESCENTAN?

» pubescentan • pridev Koji se nalazi u doba spolnog sazrevanja; bot. obrastao finim dlačicama, maljav.