Šta znači POTVORITI?

» Potvoriti • gl. Preuzeti zaslugu ili proglasiti da to dolazi od toga koji potvara, za tvorenje (stvaranje) ili darivanje ili izgovaranje neke reči (misli se na neku izrečenu misao).