Šta znači PJUSIJIZAM?

» pjusijizam • muški rod Učenje religiozne stranke čiji je osnivač oksfordski teolog Pjusi (Pusey, 1800-1882), koja teži (priznavši predanje, ponovno zavođenje posta, crkvenog pokajanja, mise i dr.) da približi englesku crkvu katoličkoj i suzbije racionalistički protestantizam; ritualizam.