Šta znači PJES?

» pjes • muški rod Deo, komad, parče; komad novca, novac, para; top; pozorišni komad; tačka u koncertnom programu; kratka pesma, kratak sastav u prozi (pijesa); u šahu: svaka figura sem piona; sudski dokaz, dokument, diplomatska nota; soba, odeljenje, npr. stan od 6 pjesa.