Šta znači PJAČEVOLMENTE?

» pjačevolmente • prilog (muzika) Usrdno, ugudno, prijatno.