Šta znači PJACA?

» pjaca • ženski rod U Italiji: trg, tržište; široka ulica; ;up. pijaca, plac. (ital.)