Šta znači PIŠLJAK?

» Pišljak • nar. klin za kajlovanje ( Podupiranje, podizanje pomoću klinastih podmetača, tzv. kajli)