Šta znači PEGNIJA?

» pegnija • ženski rod Mala, laka i šaljiva lirska pesma.