Šta znači PEGAZ?

» Pegaz • muški rod (astrologija) Sazvežđe na Severnom nebu sa dve promenljive zvezde druge, 4 treće, 8 zvezda četvrte veličine i sa mnogobrojnim slabijim zvezdama kojee se mogu videti i golim okom.

» Pegaz • muški rod (mitologija) Krilati konj koji je postao od krvi Meduze kad joj je Persej otsekao glavu; od udara njegovog kopita postao je izvor Hipokrena, čija je voda nadahnjivala pesnike; u novije vreme: konj, muza; fig. pesničko nadahnuće. uzjahati Pegaza, posvetiti se pesništvu, pisati pesme.