Šta znači PEČA?

» peča • ženski rod (odevanje) Komad, deo platna (pokr.)
Naočit čovek (ital.)
Ženska marama za glavu, šamija (tur.)
Obrazina za konjsku glavu sa otvorima za oči (služi za zaštitu od hladnoće). (tur.)