Šta znači PEAN?

» pean • muški rod Pesma zahvalnica za pobedu (prvobitno upravljana Apolonu); pesma pohvalnica, pesma u slavu, pesma radosnica. (grč.)

» pean • muški rod (medicina) Hirurški instrument, hirurška klešta kojima se zaustavalja krv kod prerezanog krvnog suda (grč.)