Šta znači PČINJA?

» Pčinja • ženski rod (geologija) Pritoka Vardara.