Šta znači PACIFICIRATI?

» pacificirati • glagol Uspostaviti mir, stišati zađevice, izmiriti. (lat.)