Šta znači PACIFICIRANJE?

» pacificiranje • imenica Glagolska imenica od pacificirati (lat.)