Šta znači PACEM?

» pacem • muški rod Lik Hrista ili kojeg drugog sveca na novcu;
U katoličkoj crkvi naziv za lik jagnjeta na posudama za hostiju;
Biskupovo doticanje vernika (lat.)