Šta znači PAČARIZ?

» pačariz • muški rod Šteta, kvar, neprilika, nevolja;
Onaj koji nanosi štetu (tur.)