Šta znači PA?

» pa • imenica Korak, naročito: korak u plesu; klanac, tesnac, moreuz.

» pa • konjukcija Sastavna sveza.
» PA • skraćenica (auto-moto) Auto-oznaka za Pančevo.
» Pa • skraćenica (hemija) Simbol protaktinijuma.