Šta znači P.S.?

» P.S. • skraćenica Post skriptum.