Šta znači OZIMAČA?

» ozimača • ženski rod Voćka koja doyri pred zimu.