Šta znači OZ?

» OZ • skraćenica Osiguravajući zavod.