Šta znači OVARIJUM?

» ovarijum • muški rod (anatomija) Ovarij (lat.)