Šta znači OVARIEKTOMIJA?

» ovariektomija • ženski rod (medicina) Operacija vađenja jajnika radi onemogućavanja oplodnje (grč.)