Šta znači OVARALGIJA?

» ovaralgija • ženski rod (medicina) Živčani bol u trbuhu koji dolazi od jajnjaka.