Šta znači OVAMO?

» ovamo • prilog Na ovu stranu, amo.