Šta znači OVACIJA?

» ovacija • ženski rod Kod Rimljana: mali trijumf, ulazag pobedonosnog vojskovođe u grad pešice ili na konju i sa mirtinim vencem na glavi, pri čemu je pobednik, mesto vola prinosio bogovima na žrtvu ovcu (ovis); danas: javno i burno odobravanje ili ukazivanje počati kome. (lat.)