Šta znači OUR?

» OUR • skraćenica Organizacija udruženog rada.