Šta znači OUN?

» OUN • skraćenica Organizacija Ujedinjenih Nacija.