Šta znači OTOMANI?

» otomani Istočnjačke počivaljke, kauči bez naslona, divani.