Šta znači OTOMACIJA?

» otomacija • ženski rod (računari) Ovim izrazom se pravi razlika između automatizma i automatske proizvodnje od klasične automatizacije (eng.)