Šta znači OTO-?

» oto- • gr.. predmetak u složenicama sa značenjem: uho, ušni