Šta znači OTO?

» oto • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: uho, ušni.