Šta znači OSUTI?

» osuti • glagol Otvoriti žestoku paljbu.