Šta znači OSUJETITI?

» osujetiti • glagol Sprečiti, onemogućiti.