Šta znači OSUĐEN?

» osuđen • pridev Proglašen krivim.