Šta znači OSUARIJUM?

» osuarijum • muški rod Mesto na groblju gde se čuvaju mrtvačke kosti, kosturnica; osarijum.