Šta znači OSTATAK?

» ostatak • muški rod Preostali deo, resto, višak.