Šta znači OSRAM-LAMPA?

» osram-lampa električna lampa (sijalica) koja daje jaku svetlost a u isto vreme štedi struju (reč osram je skraćenica od prvog sloga reči osmijum i drugog reči volfram)