Šta znači OSOVINA?

» Osovina • ženski rod (Berlin-Rim)

» osovina • ženski rod Aksa, os.