Šta znači OSORAN?

» osoran • pridev Grub, nabusit.