Šta znači OSOKA?

» osoka • ženski rod Tečnost koja se cedi iz nečega.