Šta znači OSOBINITIS?

» osobinitis • muški rod Stalno povećavanje mogućnosti i osobina programa koje 9korisnika nikada neće upotrebiti. Firme za proizvodnju softvera često he hvale da reklamiraju osobine koje njihovi programi imaju, dok ih drugi programi nemaju. Naravno, te iste firme se nikada ne pitaju da li su osobine koje oglašavaju bilo kome zaista potrebne.