Šta znači OSMOLOGIJA?

» osmologija • ženski rod Nauka o mirisima, o mirisavim materijama. (grč.)