Šta znači OSMIJUM?

» osmijum • muški rod (hemija) Element, metal, atomska težina 190.redni broj 7znak Os, sličan platini, modrosiv ili crn, javlja se u društvu sa platinom, upotrebljava se za žice u sijalicama; njegov oksid odaje od sebe jak miris i otrovnu paru. (grč.)