Šta znači OSMANLIJE?

» Osmanlije Raniji naziv za Turke;
Naziv za dinastiju turskih sultana; prema imenu prvog sultana Osmana (tur.)