Šta znači OSMANIZAM?

» osmanizam • muški rod Reakcionarna, šovinistička doktrina turskih buržoaskospahijskih vlada u 1veku koja je težila nasilnoj asimilaciji pokorenih naroda u tadašnjoj Turskoj Carevini.